O nás

Lymfatická drenáž

 • Vaše celulita (správný odborný výraz oproti vžitému celulitida) a případná nadváha jsou způsobeny špatným fungováním lymfatického systému. Ten v našem organismu představuje jakousi "čističku". Odvádí z těla veškeré zplodiny metabolismu a odpadní látky.

 • Celulita není nic jiného než nafouklé tukové buňky, ve kterých se ukládají odpadní látky z naší látkové přeměny. Ty by měly být z těla zcela odvedeny. Důvod, proč se tak nestalo, spočívá v nedostatečné činnosti svalové pumpy, která pohání naši lymfatickou soustavu.


 • Pro lepší pochopení podstaty je velmi zajímavé srovnání lymfatického systému se systémem žilním, oběhovým:

 • Tak jako krevní oběhový systém, tak i lymfatický se větví od největších cév až po nejmenší vlásečnice. Specifikem lymfatických cest je jejich "jednosměrný provoz". Ve formě jemných kapilár nasávají z mezibuněčného prostoru odpad a jedovaté zplodiny a postupně se spojují ve větší a větší cévy. Ty na své cestě procházejí lokálními lymfatickými uzlinami, v nichž dochází k dalšímu štěpení odpadu, a jsou svedeny do trupu, odkud jsou transportovány do filtračních orgánů těla - sleziny, jater a ledvin. Odtud jsou již definitivně rozložené odpadní látky vyloučeny z těla ven.

 • Tak jako krevní oběhový systém, tak i lymfatický se větví od největších cév až po nejmenší vlásečnice. Specifikem lymfatických cest je jejich "jednosměrný provoz". Ve formě jemných kapilár nasávají z mezibuněčného prostoru odpad a jedovaté zplodiny a postupně se spojují ve větší a větší cévy. Ty na své cestě procházejí lokálními lymfatickými uzlinami, v nichž dochází k dalšímu štěpení odpadu, a jsou svedeny do trupu, odkud jsou transportovány do filtračních orgánů těla - sleziny, jater a ledvin. Odtud jsou již definitivně rozložené odpadní látky vyloučeny z těla ven.

 • Oba systémy fungují bezchybně jen tehdy, když má člověk dostatek pohybu!
  Lymfatický je zcela (žilní pak při zpětném chodu odkysličené krve směrem k trupu) závislý na pumpovacím účinku svalů - tzv. svalové pumpě.

 • Cévy jsou vybaveny chlopněmi, jež plní úlohu "ventilu", tj. propouští lymfu pouze ve směru k trupu, nikoli zpět. Nejdůležitější přitom je, že chlopně se otevírají pod vlivem tlaku, vytvářeného pohybem (smršťováním a napínáním) přilehlých svalů a při opakovaném pohybu vytlačují mízu vždy o chlopeň výš a výš.


 • Aby SVALOVÁ PUMPA řádně fungovala, potřebuje nejen pohyb svalů, ale i dostatečný protitlak. Ten zajišťuje podkožní vrstva, zvaná pojivová tkáň neboli vazivo.

 • Jestliže dříve trpěla na symptomy pomerančové kůže zhruba 1/3 ženské populace (zejména ve věku nad 30 let), dnes provádené studie vykazují ohromujících 80%, navíc čím dál tím mladších žen a dívek a dokonce i mužů.


 • Na vině je umělý přísun hormonů zvnějšku. Zejména ve formě antikoncepčních pilulek a hormonů v potravě (ve výkrmu jatečních zvířat se kvůli urychlení chovu stále více uplatňují "růstové hormony").

 • Pokud je vazivo slabé, ochablé, svalová pumpa nemá patřičnou "protistěnu" a nefunguje dostatečně!!!

 • Můžete se hýbat a sportovat sebevíc: odpadní látky nemohou být dostatečně odvedeny a vyloučeny...

 • Nejsou-li odpadní látky z těla vyloučeny, ukládají se v podkožních tukových buňkách a vedou tak ke vzniku celulity a tukových polštářků.

 • Obecně hovoříme o nefungujícím lymfatickém systému. Jediným možným řešením je POMOC ZVENČÍ = LYMFATICKÁ DRENÁŽ.
 • LYMFATICKÁ DRENÁŽ - DOBRODINÍ PRO VÁŠ ORGANISMUS
 • Pomocí speciálních lymfatických masáží dochází k pročištění a zprůchodnění lymfatického systému. Veškeré odpadní látky, zplodiny metabolismu, škodliviny a rozštěpené tukové buňky jsou z podkoží odvedeny lymfatickým systémem. Kůže se vyhladí, zpevní a zbaví celulity.